[21 / มี.ค. / 2560] ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)หรือรับโอนข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งว่างใน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[20 / มี.ค. / 2560] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / มี.ค. / 2560] การประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการทุนรัฐบา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[28 / ก.พ. / 2560] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(นักศึกษาทุน สค (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[16 / ก.พ. / 2560] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[12 / ก.พ. / 2560] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานบุุคล)
[11 / ก.พ. / 2560] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[10 / ก.พ. / 2560] ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[6 / ก.พ. / 2560] ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (กลุ่มอำนวยการ)
[3 / ก.พ. / 2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / ก.พ. / 2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / ก.พ. / 2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์(lab boy (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ม.ค. / 2560] เลื่อนก่ีดำเนินการในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มบริหารงานบุุคล)
[24 / ม.ค. / 2560] ประกาศผลการคัดเลือลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[20 / ม.ค. / 2560] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[18 / ม.ค. / 2560] หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิษฐ์เก่าดีเด่นและสิษฐ์เก่าตัวอย่าง ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (กลุ่มอำนวยการ)
[18 / ม.ค. / 2560] แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[13 / ม.ค. / 2560] แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว NEW (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[12 / ม.ค. / 2560] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[11 / ม.ค. / 2560] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[10 / ม.ค. / 2560] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[6 / ม.ค. / 2560] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / ธ.ค. / 2559] ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่ 2560 (อำนวยการ)
[29 / ธ.ค. / 2559] การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (อำนวยการ)
[27 / ธ.ค. / 2559] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38ค(2) (กลุ่มบริหารงานบุุคล)
[9 / ธ.ค. / 2559] ประกาศการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า (โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม) (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
[9 / ธ.ค. / 2559] ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างสั (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[2 / ธ.ค. / 2559] ประกาศผลการคัดเลือลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / พ.ย. / 2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / พ.ย. / 2559] ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / พ.ย. / 2559] ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[23 / พ.ย. / 2559] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[21 / พ.ย. / 2559] สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ แจ้งหยุดทำการชั่วคราว (กลุ่มอำนวยการ)
[21 / พ.ย. / 2559] ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[15 / พ.ย. / 2559] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[14 / พ.ย. / 2559] การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรืและคณิตศาสตร์ (สควค.) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[9 / พ.ย. / 2559] สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (กลุ่มอำนวยการ)
[9 / พ.ย. / 2559] สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ แจ้งหยุดทำการชั่วคราว (กลุ่มอำนวยการ)
[3 / พ.ย. / 2559] บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2559 (1-15 สิงหาคม 2559)ที่จะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[22 / ต.ค. / 2559] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[21 / ต.ค. / 2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรท่งการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[20 / ต.ค. / 2559] แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชวย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ตามโครงกา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / ต.ค. / 2559] เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / ต.ค. / 2559] การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถื่น ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[28 / ก.ย. / 2559] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิกาจังหวัดกาฬสินธู์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแ (กลุ่มบริหารงานบุุคล)
[13 / ก.ย. / 2559] มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[13 / ก.ย. / 2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 255 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[7 / ก.ย. / 2559] การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2558 (กลุ่มอำนวยการ)
[6 / ก.ย. / 2559] ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ครั้งที่2) (กลุ่มอำนวยการ)
[29 / ส.ค. / 2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 255 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / ส.ค. / 2559] กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2559 ของ สกสค. (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / ส.ค. / 2559] แจ้งความคุ้มครองการประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้กู้ของสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มอำนวยการ)
[19 / ส.ค. / 2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / ส.ค. / 2559] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สัฃกัดสำนักงา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / ก.ค. / 2559] ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (กลุ่มอำนวยการ)
[26 / ก.ค. / 2559] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[14 / ก.ค. / 2559] ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[27 / พ.ค. / 2559] ประกาศ ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินท์รัพย์)
[24 / พ.ค. / 2559] แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (อำนวยการ)
[24 / พ.ค. / 2559] เผยแพร่และให้ความรู้ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (อำนวยการ)
[17 / พ.ค. / 2559] รายชื่อข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[5 / พ.ค. / 2559] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[14 / มี.ค. / 2559] ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู่้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / ก.พ. / 2559] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ก.พ. / 2559] ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (อำนวยการ)
[15 / ก.พ. / 2559] ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ การนำรถเข้าออกในบริเวณงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา 2559 (อำนวยการ)
[15 / ก.พ. / 2559] ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / ก.พ. / 2559] การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[1 / ก.พ. / 2559] ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด วาดภาพวิถีชีวิตคนกาฬสินธุ์ (อำนวยการ)
[27 / ม.ค. / 2559] การรถเข้า-ออก และนำเข้ามาจอด ในบริเวณพื้นที่จัดงาน "ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" (อำนวยการ)
[27 / ม.ค. / 2559] ประกาศ ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า (งานพัสดุ)
[18 / ม.ค. / 2559] ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีก (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[18 / ม.ค. / 2559] ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[15 / ม.ค. / 2559] การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[8 / ม.ค. / 2559] คำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู 2559 และคำปฎิญาณตนฯ (อำนวยการ)
[7 / ม.ค. / 2559] คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[28 / ธ.ค. / 2558] การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในห้วงเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 (อำนวยการ)
[15 / ธ.ค. / 2558] ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ (อำนวยการ)
[14 / ธ.ค. / 2558] เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำเนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ (อำนวยการ)
[4 / ธ.ค. / 2558] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จระเจ้าอยุ่หัว (อำนวยการ)
[1 / ธ.ค. / 2558] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[1 / ธ.ค. / 2558] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[27 / พ.ย. / 2558] มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกฯ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[24 / พ.ย. / 2558] คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน (อำนวยการ)
[23 / พ.ย. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[20 / พ.ย. / 2558] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / พ.ย. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558(วอลเลย์บอลชายหาด) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / พ.ย. / 2558] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / พ.ย. / 2558] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหาร (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[5 / พ.ย. / 2558] ขอเชิญร่วมรับฟังธรรม พุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ (อำนวยการ)
[5 / พ.ย. / 2558] การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันว่าคม ๒๕๕๘ (อำนวยการ)
[3 / พ.ย. / 2558] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพม.24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / พ.ย. / 2558] ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / ต.ค. / 2558] แบบรายงานประวัติผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[27 / ต.ค. / 2558] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีค (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / ต.ค. / 2558] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[6 / ต.ค. / 2558] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[6 / ต.ค. / 2558] ประกาศตำแหน่งว่างข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[5 / ต.ค. / 2558] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องมาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[4 / ต.ค. / 2558] เพิ่มเติมรายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ (บริหารงานบุคคล)
[28 / ก.ย. / 2558] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรททางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 (เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ก.ย. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ก.ย. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ก.ย. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[9 / ก.ย. / 2558] วีดีทัศน์ งานเกษียณ 58 (อำนวยการ)
[9 / ก.ย. / 2558] ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 25 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[8 / ก.ย. / 2558] การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[24 / ส.ค. / 2558] คำปฏิญาเขตสุตจริต (อำนวยการ)
[16 / ส.ค. / 2558] เอกสารพัฒนาลูกจ้าง (อำนวยการ)
[11 / ส.ค. / 2558] การจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 (อำนวยการ)
[11 / ส.ค. / 2558] การจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 (อำนวยการ)
[10 / ส.ค. / 2558] การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) (อำนวยการ)
[3 / ส.ค. / 2558] ใบสมัครและใบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการเลือกเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ (อำนวยการ)
[18 / ก.ค. / 2558] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (อำนวยการ)
[13 / ก.ค. / 2558] กระบวนงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 (อำนวยการ)
[7 / ก.ค. / 2558] รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / มิ.ย. / 2558] แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบคักเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[24 / มิ.ย. / 2558] ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่ง 38ค(2) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[24 / มิ.ย. / 2558] ประกาศตำแหน่ง (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / มิ.ย. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[9 / มิ.ย. / 2558] ดาว์นโหลดเอกสาร ประชุมผู้บริหารฯ (6 มิถุนายน 2558) (อำนวยการ)
[3 / มิ.ย. / 2558] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[2 / มิ.ย. / 2558] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ค. เขตพื้นที่การศึกษ (อำนวยการ)
[22 / พ.ค. / 2558] ประกาศผลเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ อย่างไม่เป็นทางการ (อำนวยการ)
[21 / พ.ค. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั้วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[11 / พ.ค. / 2558] ดาว์นโหลดเอกสาร เขตสัญจร (อำนวยการ)
[29 / เม.ย. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ (อำนวยการ)
[28 / เม.ย. / 2558] สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. (อำนวยการ)
[12 / มี.ค. / 2558] ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[2 / มี.ค. / 2558] ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[26 / ก.พ. / 2558] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[9 / ก.พ. / 2558] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีึ่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[6 / ก.พ. / 2558] ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / ม.ค. / 2558] รายชื่อข้าราชการครุและบุคลากทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ อ.ก.ค.ศ.สพม.24 พิจารณาอนุมัติให้ย้าย/รับย้าย (ยื่นคำร้องขอย้ายตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / ม.ค. / 2558] ประชาสัมพันธ์ มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[26 / ม.ค. / 2558] ผลการคัดเลือกดรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับภาค (นโยบายและแผน)
[26 / ม.ค. / 2558] ผลการคัดเลือกดรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 (นโยบายและแผน)
[26 / ม.ค. / 2558] ผลการคัดเลือกดรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 (นโยบายและแผน)
[22 / ม.ค. / 2558] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[22 / ม.ค. / 2558] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[17 / ธ.ค. / 2557] ประกาศประชาพิจารณ์ spec ครุภัณฑ์ (กลุ่มนโยบายและแผน)
[28 / พ.ย. / 2557] ประกาศผลการคัดเลือนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[28 / พ.ย. / 2557] ประกาศผลการคัดเลือนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[26 / พ.ย. / 2557] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[13 / พ.ย. / 2557] ประกาศการรับสมัครนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[13 / พ.ย. / 2557] การคัดเลทือกนักเรียนทุนการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[28 / ต.ค. / 2557] สพม.24 ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1- 15 สิงหาคม 2557 ไปแสดงวิสัยทัศน์ในการประเมินศักยภาพตามกรอบการพิจารณาการย้าย ในวันที่ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ก.ย. / 2557] วันที่ 24-26 กันยายน 2556 TOT จะทำการซ่อมโทรศัพท์/โทรสาร สพม.24 หมายเลข 043810543,043810620 ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (กลุ่มอำนวยการ)
[25 / ก.ย. / 2557] วันที่ 22-24 กันยายน 2557 ระบบ e-office ของ สพฐ.ชำรุดในส่วนของโปรแกรม ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (กลุ่มอำนวยการ)
[31 / ก.ค. / 2557] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 (กลุุมบริหารงานบุคคล)
[31 / ก.ค. / 2557] การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ประจำปี 2557 (กลุุมบริหารงานบุคคล)
[28 / ก.ค. / 2557] การจัดหาผู้ให้บริการถ่ายเอกสารในโรงเรียน (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[9 / มิ.ย. / 2557] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[9 / มิ.ย. / 2557] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[15 / พ.ค. / 2557] บัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯที่ได้รับการอนุมัติย้าย(รอบที่ 2) ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด สพม 24 ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวั (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[17 / เม.ย. / 2557] บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย/รับย้าย/รับโอน ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. คร้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[1 / เม.ย. / 2557] ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารบริหารนักเรียนประจำ ปีการศีกษา 2557 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[1 / เม.ย. / 2557] ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารบริหารนักเรียนประจำ ปีการศีกษา 2557 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[1 / เม.ย. / 2557] ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารบริหารนักเรียนประจำ ปีการศีกษา 2557 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[27 / มี.ค. / 2557] คู่มือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 (นโยบายและแผน)
[14 / มี.ค. / 2557] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / ก.พ. / 2557] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา สายงานการสอน ครี้งที่ 1 ประจำปี 2557 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / ก.พ. / 2557] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / ม.ค. / 2557] ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 (กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[29 / ม.ค. / 2557] ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557 (ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 2557)
[23 / ม.ค. / 2557] สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. (กลุ่มอำนวยการ)
[25 / พ.ย. / 2556] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[11 / พ.ย. / 2556] ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนอนุกูลนารี (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
[8 / พ.ย. / 2556] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกกฤต 8180 อัตราครั้งที่ 1 (นโยบายและแผน)
[31 / ต.ค. / 2556] ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[16 / ต.ค. / 2556] ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (อำนวยการ)
[10 / ต.ค. / 2556] การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / ก.ย. / 2556] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[16 / ส.ค. / 2556] การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[16 / ส.ค. / 2556] การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[6 / ส.ค. / 2556] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(แก้ไข) ( กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[5 / ส.ค. / 2556] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา สายงานการสอน ครี้งที่ ประจำปี 2556 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / ก.ค. / 2556] ปประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตออร์ปฏิบัติการของ สพป.กาญจนบุรี เขต (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / ก.ค. / 2556] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ม (กล่มบริหารงานบุคคล)
[10 / ก.ค. / 2556] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[10 / ก.ค. / 2556] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / มิ.ย. / 2556] ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสนอผลงานดีเด่นมราประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนายการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชา (กล่มบริหารงานบุคคล)
[8 / พ.ค. / 2556] การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน (สพฐ.ร่วมกับสมาคม EIS)
[1 / พ.ค. / 2556] บัญชีราบชื่อข้าราชการครู/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติย้ายและรับโอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด สพม.24 ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2556 ( (กล่มบริหารงานบุคคล)
[30 / เม.ย. / 2556] บัญชีราบชื่อข้าราชการครู/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติย้ายและรับโอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด สพม.24 ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2556 (กล่มบริหารงานบุคคล)
[29 / เม.ย. / 2556] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (กล่มบริหารงานบุคคล)
[11 / เม.ย. / 2556] ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กล่มบริหารงานบุคคล)
[11 / เม.ย. / 2556] การกำหนดองค์ประกอบการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (กล่มบริหารงานบุคคล)
[29 / มี.ค. / 2556] ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[12 / มี.ค. / 2556] ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[6 / มี.ค. / 2556] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (กล่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ก.พ. / 2556] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรและสมาคม (กลุ่มอำนวยการ)
[8 / ก.พ. / 2556] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (กล่มบริหารงานบุคคล)
[5 / ก.พ. / 2556] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (กล่มบริหารงานบุคคล)
[28 / ม.ค. / 2556] การคัดเลือกบุตตลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุหรือความจำเป็นพิเศษ (กล่มบริหารงานบุคคล)
[28 / ม.ค. / 2556] การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัตอหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต 24 (กล่มบริหารงานบุคคล)
[2 / ม.ค. / 2556] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครุผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็น (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[25 / ธ.ค. / 2555] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[21 / ธ.ค. / 2555] ชะลอการประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[29 / พ.ย. / 2555] โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2555 (เกณฑ์การประเมิน ฯลฯ) (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ)
[28 / พ.ย. / 2555] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[21 / พ.ย. / 2555] สพม.24 เปิดรับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (นโยบายและแผน)
[21 / พ.ย. / 2555] ตรวจติดตาม (นโยบายและแผน)
[7 / พ.ย. / 2555] แบบฟอร์มการสืบสวนข้อเท็จจริง (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[7 / พ.ย. / 2555] ประกาศ การจำหน่ายไม้ยืนต้นที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้าง (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[1 / พ.ย. / 2555] ให้นักเรียนทุนตามโครงการครูพันธุ์ใหมานำร่อง ปี 2553 และนักศึกษาทุน สควค. มารายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ในวันที่ 9 พฤศจิกาย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[26 / ต.ค. / 2555] การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[26 / ต.ค. / 2555] การคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[22 / ต.ค. / 2555] การเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาฬสินธุ์ (รุ่น 1/2554) (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ)
[21 / ก.ย. / 2555] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ (กลุ่มอำนวยการ)
[13 / ก.ย. / 2555] ประกาศรับสนมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี2556 (กลุ่มส่งเสริม)
[13 / ก.ย. / 2555] ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนสภานักเรียนฯ (กลุ่มส่งเสริม)
[13 / ก.ย. / 2555] ทดสอบ (กลุ่มนโยบายและแผน)
[13 / ก.ย. / 2555] สพป.ฉะเชิงเทรา2แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ (กลุ่มอำนวยการ)
[4 / ก.ย. / 2555] การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มระดับกลางและ (กลุ่มนิเทศฯ)
[4 / ก.ย. / 2555] การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มระดับกลางและ (กลุ่มนิเทศฯ)
[4 / ก.ย. / 2555] โครงการTOA Build Thailand สร้างไทยให้ยั่งยืน ปี2 ตอนสร้างงาน สร้างอาชีพ (กลุ่มส่งเสริม)
[3 / ก.ย. / 2555] โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[3 / ก.ย. / 2555] ขอความร่วมมือโรงเรียนร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายกาชาด (กลุ่มส่งเสริม)
[3 / ก.ย. / 2555] รายงานการใช้อินเตอร์เน็ตตามโครงการMonetของกระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่มอำนวยการ)
[31 / ส.ค. / 2555] สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต1แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลข (กลุ่มอำนวยการ)
[31 / ส.ค. / 2555] ประกาศ เร่งรัดการจัดทำข้อมูลแบบสำรวจเพื่อพัฒนาองค์กรและแบบสำรวจข้อมูล (Survey)และข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555) (กลุ่มนโยบายและแผน)
[29 / ส.ค. / 2555] ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการครูคืนถิ่น (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[28 / ส.ค. / 2555] แจ้งสถานที่ตั้งสำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์สพม.38 (กลุ่มอำนวยการ)
[28 / ส.ค. / 2555] ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการครูคืนถิ่น (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[20 / ส.ค. / 2555] ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านคณิตฯวิทย์ ระดับ ม.ต้น จ.กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2555 (กลุ่มงานนิเทศฯ)
[20 / ส.ค. / 2555] ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาด้านภาษาจีน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกั (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[17 / ส.ค. / 2555] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[15 / ส.ค. / 2555] ประกาศคณะกรรมการพ.ส.ธ.เรื่องสมาชิกที่สมัครใหม่ฯ (กลุ่มอำนวยการ)
[10 / ส.ค. / 2555] การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครุผู้ช่วย(เพิ่มเติม) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[10 / ส.ค. / 2555] การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครุผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[7 / ส.ค. / 2555] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[1 / ส.ค. / 2555] ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[27 / ก.ค. / 2555] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละตำแหน่ง (กลุ่มอำนวยการ)
[26 / ก.ค. / 2555] ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต (อำนวยการ)
[24 / ก.ค. / 2555] ปรับปรุงเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[20 / ก.ค. / 2555] ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาโซนและกีฬาจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[20 / ก.ค. / 2555] ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กีฬาโซนและกีฬาจังหวัด (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[19 / ก.ค. / 2555] แจ้งดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปี 2555 ได้แล้ว (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.24)
[18 / ก.ค. / 2555] แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (กลุ่มนิเทศฯ)
[18 / ก.ค. / 2555] แจ้งกำหนดการทดสอบเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเอเซียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[17 / ก.ค. / 2555] โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "มนต์เพลงลูกทุ่ง" ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[17 / ก.ค. / 2555] การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทยต้านยาเสพติด (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[17 / ก.ค. / 2555] การประกกวดโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ 2 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[17 / ก.ค. / 2555] โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[16 / ก.ค. / 2555] รายงานกรณีข่าวกลุ่มคนออกตรวจสุขภาพนักศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[16 / ก.ค. / 2555] ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[12 / ก.ค. / 2555] แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ของสพม.7 (แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ของสพม.7)
[12 / ก.ค. / 2555] เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2555 (เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำ)
[11 / ก.ค. / 2555] เฉลยข้อสอบรัฐสภา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[5 / ก.ค. / 2555] ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์และส่ิงของนักเรียนประสบอัคคีภัย (กลุ่มอำนวยการ)
[3 / ก.ค. / 2555] รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[26 / มิ.ย. / 2555] โครงการพ่อแม่ทูนหัว (กลุ่มอำนวยการ)
[22 / มิ.ย. / 2555] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ (กลุ่มอำนวยการ)
[22 / มิ.ย. / 2555] ประกวดเขียนเรียงความหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน (กลุ่มอำนวยการ)
[18 / มิ.ย. / 2555] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย (กลุ่มอำนวยการ)
[18 / มิ.ย. / 2555] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[11 / มิ.ย. / 2555] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[8 / มิ.ย. / 2555] ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มอำนวยการ)
[6 / มิ.ย. / 2555] โครงการSEAMEO-Japan ฯ (กลุ่มอำนวยการ)
[6 / มิ.ย. / 2555] ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (กลุ่มอำนวยการ)
[1 / มิ.ย. / 2555] ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ (กลุ่มอำนวยการ)
[1 / มิ.ย. / 2555] แจ้งเปลี่ยนเว๊บไซต์สพม.6 (กลุ่มอำนวยการ)
[31 / พ.ค. / 2555] ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมวิชาการ (กลุ่มอำนวยการ)
[31 / พ.ค. / 2555] แจ้งเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนวังมนวิทยาคาร (กลุ่มอำนวยการ)
[25 / พ.ค. / 2555] การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า (กลุ่มอำนวยการ)
[24 / พ.ค. / 2555] การขยายเวลารับสมัครและส่งเค้าโครงงานวิจัยโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี2555 (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / พ.ค. / 2555] รับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่งบรรณารักษ์ (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[21 / พ.ค. / 2555] สพม.24 ปิดเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2555 เปิดใช้งานได้วันที่ 21 พ.ค.2555 เวลา 11.00 น.เนื่องจากTOTปรับปรุงระบบสายไฟเบอร์ออฟติก จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (กลุ่มอำนวยการ)
[16 / พ.ค. / 2555] แจ้งย้ายสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ (กลุ่มอำนวยการ)
[11 / พ.ค. / 2555] ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[10 / พ.ค. / 2555] ประชาสัมพันธ์ให้ใช้พื้นที่โรงเรียนทำประโยชน์ (โรงเรียนอนุกูลนารี)
[8 / พ.ค. / 2555] การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า (กลุ่มอำนวยการ)
[5 / พ.ค. / 2555] ทดสอบประกาศ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
[4 / พ.ค. / 2555] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / เม.ย. / 2555] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[27 / เม.ย. / 2555] ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (กลุ่มอำนวยการ)
[24 / เม.ย. / 2555] ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (กลุ่มอำนวยการ)
[24 / เม.ย. / 2555] ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / เม.ย. / 2555] ยกเลิกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[20 / เม.ย. / 2555] โครงการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และโครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ฯโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย (กลุ่มอำนวยการ)
[20 / เม.ย. / 2555] ทดสอบ (ทดสอบ)
[19 / เม.ย. / 2555] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ1อำเภอ1ทุน และประกาศคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่3 รอบที่2 (กลุ่มส่งเสริม)
[12 / เม.ย. / 2555] ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[12 / เม.ย. / 2555] ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[12 / เม.ย. / 2555] หมายเลขภายในสพม.25 (กลุ่มอำนวยการ)
[12 / เม.ย. / 2555] ร.ร.ท่าคันโทวิทยาคารประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนอกประสงค์ (กลุ่มอำนวยการ)
[12 / เม.ย. / 2555] ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (กลุ่มอำนวยการ)
[3 / เม.ย. / 2555] ประชาสัมพันธ์โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนe-lerningเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มอำนวยการ)
[30 / มี.ค. / 2555] ประกาศตำแหน่งว่างสายงานนผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[30 / มี.ค. / 2555] ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารบริการนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2555 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[30 / มี.ค. / 2555] ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารบริการนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2555 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[30 / มี.ค. / 2555] ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำอาหารบริการนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2555 (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[28 / มี.ค. / 2555] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[27 / มี.ค. / 2555] โครงการเรียนฟรีทั่วไปทย เทิดไท้องค์ราชันย์ (กลุ่มอำนวยการ)
[26 / มี.ค. / 2555] โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อนพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / มี.ค. / 2555] รับสมัครการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กลุ่มอำนวยการ)
[22 / มี.ค. / 2555] ประชาสัมพันธ์การอบรมคอมพิวเตอร์โดย E-Saan Software Park (กลุ่มอำนวยการ)
[22 / มี.ค. / 2555] การประกวดภาพยนต์สั้นและการประกวดวาดภาพ (กลุ่มอำนวยการ)
[20 / มี.ค. / 2555] รายละเอียดการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[14 / มี.ค. / 2555] โครงการประกวด Peace and Cooperation School Award 2012-Sport as the dey for understanding and peace (กลุ่มอำนวยการ)
[14 / มี.ค. / 2555] เชิญชวนส่งบทความเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (กลุ่มอำนวยการ)
[9 / มี.ค. / 2555] ประกวดตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่62 (กลุ่มอำนวยการ)
[9 / มี.ค. / 2555] ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าครั้งที่ 31 (กลุ่มอำนวยการ)
[5 / มี.ค. / 2555] การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยลัยนเรศวร (กลุ่มอำนวยการ)
[1 / มี.ค. / 2555] สพม.24 ปิดเว็บไซต์วันที่ 2 มี.ค.2555 เวลา 09.30-10.30 น.เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนกาฬสินธุ์-สมเด็จ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (กลุ่มอำนวยการ)
[1 / มี.ค. / 2555] ประกาศควบคุมไฟป่า (กลุ่มอำนวยการ)
[27 / ก.พ. / 2555] ขยายเวลาการรับสมัครโครงการ1อำเภอ1ทุน รุ่นที่ 3 (กลุ่มอำนวยการ)
[27 / ก.พ. / 2555] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานประจำหน่วยอำเภอ/หน่วยงาน/หน่วยบำนาญประจำปี2555 (กลุ่มอำนวยการ)
[26 / ก.พ. / 2555] จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม.24 และ รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ชม/ร่วมการประกวดกิจกรรมเยาวชน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / ก.พ. / 2555] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.แทนตำแหน่งว่าง (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / ก.พ. / 2555] ประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่3 (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / ก.พ. / 2555] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมเยาวชนงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / ก.พ. / 2555] ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ของโรงเรียนกุฉินารายณ์ (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / ก.พ. / 2555] ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ (กลุ่มอำนวยการ)
[17 / ก.พ. / 2555] ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (กลุ่มอำนวยการ)
[17 / ก.พ. / 2555] ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
[16 / ก.พ. / 2555] ประชาสัมพันธ์ (ขยายเวลารับสมัคร)การแข่งขันกิจกรรมเยาวชนงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 (กลุ่มอำนวยการ)
[13 / ก.พ. / 2555] ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานสึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[13 / ก.พ. / 2555] การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอำนวยการ)
[5 / ก.พ. / 2555] สพม.24 ปิดเว็บไซต์วันที่ 5 ก.พ.2555 เวลา 11.00-15.30 น.เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (กลุ่มอำนวยการ)
[2 / ก.พ. / 2555] ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มอำนวยการ)
[26 / ม.ค. / 2555] เผยแพร่ผลงานด้านกฏหมาย เรื่อง การสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางระเมิดของ นายสมชัย ชูศรีนาค นิติกรชำนาญการพิเศษ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[26 / ม.ค. / 2555] มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) (กลุ่มอำนวยการ)
[25 / ม.ค. / 2555] ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานสึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[17 / ม.ค. / 2555] เชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการของสภาผู้ปกครองครูแห่งประเทศไทย (กลุ่มอำนวยการ)
[10 / ม.ค. / 2555] การทดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 (กลุ่มอำนวยการ)
[20 / พ.ย. / 2554] ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี2554 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
[5 / ธ.ค. / 2554] เว็บไซต์ สพม.24 เข้าไม่ได้ตั้งแต่ 3 ธ.ค.2554 เวลา 21.30 น.เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตของTOTขัดข้องแก้ไขแล้วเสร็จ 5 ธ.ค.2554เวลา 09.30 น.ขออภัยมา ณ ที่นี (กลุ่มอำนวยการ)
[23 / พ.ย. / 2554] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพักหญิง (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[19 / พ.ย. / 2554] สพม.24 ปิดเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ย.2554 เวลา 18.00 น.เนื่องจากเราท์เตอร์ชำรุดได้แจ้ง TOT แก้ไขแล้วเสร็จ 19 พ.ย.2554 เวลา 15.30 น.ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (กลุ่มอำนวยการ)
[25 / ต.ค. / 2554] การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง (กลุ่มอำนวยการ)
[12 / ต.ค. / 2554] ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(แ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[12 / ต.ค. / 2554] ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(แ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[8 / ต.ค. / 2554] โรงเรียนที่ Upload ไฟล์ประกาศให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น (Webmaster)
[4 / ต.ค. / 2554] ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนายการพิเศษ และรองผู้อำนวยการ ผู (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[4 / ต.ค. / 2554] ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา)
[3 / ต.ค. / 2554] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปัน ความรู้ระดับโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร)
[27 / ก.ย. / 2554] โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูบรรจุใหม่ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[22 / ก.ย. / 2554] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกกลุ่ม พละศึกษา (โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา)
[22 / ก.ย. / 2554] ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับรางวัลตามโครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 9 พ.ศ.2555 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[21 / ก.ย. / 2554] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนลูกเครือข่าย (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์)
[20 / ก.ย. / 2554] ประกาศการประมูลจำหน่ายอาหาร (โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์)
[19 / ก.ย. / 2554] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารีบราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพม.เขต 24 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[19 / ก.ย. / 2554] ทดลองส่งประกาศ (บริหารงานบุคคล)
[16 / ก.ย. / 2554] สพม. 24 จะปิด web site เป็นวันที่ 19 ก.ย. 2554 เวลา 16.00 - 16.30 น. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (กลุ่มอำนวยการ)
[6 / ก.ย. / 2554] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เรื่องรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
[2 / ก.พ. / 2554] ทดสอบ (กลุ่มนโยบายและแผน)
[26 / มิ.ย. / 2552] สมัครสมาชิก (กลุ่มอำนวยการ)