[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 1. บทคัดย่อ

 2. บทคัดย่อ การประเมินผลโครงการผู้เขียน : นายเจสดา ขวัญสกุล
หน่วยงาน : โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 275
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 20 ครั้ง.


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสรุปความจากแบบฝึกการอ่านและการเขียนสรุปความโดยใช้แผนภาพตามโครงสร้างเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 16 / ก.ค. / 2557
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20 / พ.ย. / 2556
      ใส่ใจฟัน ผันความคิด นึกอีกนิด เมื่อรับประทานลูกอมและขนมขบเคี้ยว 1 / พ.ย. / 2556
      รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ 1 / พ.ย. / 2556
      การศึกษาการทอผ้าลายคำมาศตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 9 / ก.ค. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
. . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 :: จังหวัดกาฬสินธุ์
. . ที่ตั้ง : ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร.043810543 โทรสาร 043810620 E-mail : Secondary24@obec.go.th
. . Webmaster : นางเขมจิรา สุขเสมอ :: cofa48@hotmail.com