ทะเบียนการขอใช้ห้องประชุม
<หน้าแรก <<หน้าก่อน [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>> หน้าสุดท้าย>
วันที่ห้องประชุมตั้งแต่เวลาถึงเวลาวัตถุประสงค์จำนวนผู้ประชุมอื่น ๆผู้จองวันเวลาจองอนุมัติ
6 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ13.00 น.16.00 น.ประชุมแกนนำเรียนร่วมฯ10 คนปรางทิพย์  ศรีทา4 มิย 2556 10:43:09 น.อนุมัติ
7 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ9.00 น.16.00 น.ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเฉลิมพระเกียติ20 คนปรางทิพย์  ศรีทา3 มิย 2556 15:24:45 น.อนุมัติ
10 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ8.00 น.17.00 น.ประชุมเงินเหลือจ่าย15 คนวราวรรณ  คันทะวุฒิ7 มิย 2556 15:12:04 น.อนุมัติ
11 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ8.00 น.16.00 น.ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน25 คนพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด30 พค 2556 09:29:25 น.อนุมัติ
11 มิย 2556ห้องประชุมเสียงแคน8.00 น.17.00 น.ประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา10 คนปิยะนุช  ภูสมนึก10 มิย 2556 09:09:02 น.
12 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ13.00 น.16.00 น.ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.2412 คนศน.วิญญู อุตระกฤษณา  ภูเนตร11 มิย 2556 14:12:13 น.อนุมัติ
12 มิย 2556ห้องประชุมเสียงแคน9.00 น.16.00 น.ประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา10 คนปิยะนุช  ภูสมนึก12 มิย 2556 08:30:04 น.อนุมัติ
12 มิย 2556ห้องประชุมโปงลาง8.00 น.12.00 น.ประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ2556110 คนวิไลวรรณ  ศรีทอง3 มิย 2556 11:50:49 น.อนุมัติ
13 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ13.00 น.17.00 น.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา15 คนปิยะนุช  ภูสมนึก4 มิย 2556 09:01:02 น.อนุมัติ
14 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ9.00 น.16.00 น.ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร20 คนกฤษณา  ภูเนตร7 มิย 2556 10:29:56 น.อนุมัติ
17 มิย 2556ห้องประชุมโปงลาง8.00 น.16.00 น.แข่งขันทักษะนักเรียนด้านภาษาไทย40 คนพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด30 พค 2556 09:27:34 น.อนุมัติ
18 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ9.00 น.16.00 น.ประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.10 คนปรางทิพย์  ศรีทา11 มิย 2556 16:12:05 น.อนุมัติ
18 มิย 2556ห้องประชุมโปงลาง8.00 น.12.00 น.แข่งขันทักษะนักเรียน40 คนพิชญ์พัณณ์กุณ  พันสด3 มิย 2556 13:53:42 น.อนุมัติ
20 มิย 2556ห้องประชุมโปงลาง8.00 น.12.00 น.เตรียมความพร้อมคณะติดตาม30 คนวราวรรณ  คันทะวุฒิ17 มิย 2556 09:32:46 น.อนุมัติ
21 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ9.00 น.16.00 น.ประชุมกลั่นกรองผลงาน ว 5 เชี่ยวชาญ10 คนปิยะนุช  ภูสมนึก20 มิย 2556 11:05:08 น.อนุมัติ
21 มิย 2556ห้องประชุมเสียงแคน9.00 น.17.00 น.ประชุมกลั่นกรองผลงานชำนาญการพิเศษ10 คนปิยะนุช  ภูสมนึก20 มิย 2556 11:04:01 น.อนุมัติ
21 มิย 2556ห้องประชุมโปงลาง9.00 น.16.00 น.ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตห้องประชุมโปงลาง4 คนช่าง นักวิชาการคอมและช่างไฟฟ้าสำนักงานเจสดา  ขวัญสกุล19 มิย 2556 09:07:42 น.อนุมัติ
22 มิย 2556ห้องประชุมโปงลาง9.00 น.16.00 น.ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก120 คนกฤษณา  ภูเนตร19 มิย 2556 14:41:08 น.อนุมัติ
23 มิย 2556ห้องประชุมโปงลาง9.00 น.16.00 น.ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก120 คนกฤษณา  ภูเนตร19 มิย 2556 14:39:57 น.อนุมัติ
24 มิย 2556ห้องประชุมเสียงพิณ13.00 น.17.00 น.ประชุมคณะทำงานพัฒนารองสู่มืออาชีพ12 คนปิยะนุช  ภูสมนึก19 มิย 2556 15:18:54 น.อนุมัติ

   หมายถึง อนุมัติให้ใช้ห้องประชุม   หมายถึง ไม่อนุมัติให้ใช้ห้องประชุม